Skip to main content

Så här påverkar piercing din tandhälsa

ny-piercing

Allt fler piercar sig i tungan och läpparna. Piercing med stav eller ring må vara snyggt, men det kan ge upphov till olika typer av skador i munnen.

Problemen kan uppstå genom det långvariga tryck som de främmande föremålen av metall eller plast ger på tänderna och deras fästen. Trycket kan leda till emaljskador genom skavning, och tandlossning då käkbenet kan luckras upp.

Slår mot tänderna

Tandskador har också uppstått när den piercade har råkat bita i metallen. Även vid yttre våld i samband med trafik- eller fallolyckor, har piercingen orsakat skador när metallen har slagits mot tänderna.

Kan ge infektioner

Den som har en ring i underläppen löper dessutom större risk att drabbas av infektioner. Att rotera ringen tycks innebära att bakterier får större spelrum och resultatet blir fler infektioner.

Källa: Praktikertjänst Tandvård | Foto: Joana Croft