Skip to main content

Allmänt om tandvård

Tandvård i Sverige

handochborrSvensk tandvård håller mycket hög kvalitet. Den räknas faktiskt som en av de bästa i världen. Förr i tiden var tandvård synonymt med akut vård - man gick till tandläkaren när man hade ont. Idag vet vi att många sjukdomar och skador kan förebyggas om man tar väl hand om sin mun. En stor del av munvården kan du själv stå för, men inte allt. Därför är det viktigt att du regelbundet går till tandläkaren och/eller tandhygienisten. De kan upptäcka problem i tid och behandla små som stora skador.

Prissättning i Sverige

Prissättningen på tandvård är fri i Sverige. Kostnaden för olika behandlingar är lägre, jämfört med våra grannländer exempelvis. För vissa typer av behandlingar får du också ersättning från Försäkringskassan eller Landstinget. Barntandvård är avgiftsfri.

Fakta

I Sverige finns ungefär 8 000 yrkesverksamma tandläkare, ungefär lika många tandsköterskor och cirka 3000 tandhygienister. Sex av tio tandläkare är män, medan de flesta tandsköterskor och tandhygienister är kvinnor. Ungefär hälften av tandvårdspersonalen arbetar inom Folktandvården som drivs av landstingen. Den andra hälften arbetar inom den privata tandvården. Inom Praktikertjänst Tandvård finns idag över 1 500 tandläkarmottagningar spridda över hela landet.

Läs mer om Praktikertjänst Tandvård >>